Hvordan skape god dialog i gruppen

INTRODUKSJON

Denne uken vil vi be deg om å være bevisst på å dele tiden mellom teamets medlemmer. “Insight from Google” videoen gir deg en introduksjon til hvorfor dette er viktig.

I dagens arbeidsliv, samarbeider vi på ulike plattformer og i forskjellige former. Det digitale glir inn i det hverdagslige kontormiljøet, og dette påvirker hvordan vi samarbeider i praksis. 

De to neste sidene vil ta for seg typisk fysiske møter, hvor alle samles for å ta for seg felles problemstillinger og mål, mens det andre vil fokusere på samme møte, men ved bruk av en digital plattform.

NESTE UKE ER OM Å UTVIKLE EVNEN TIL Å FORSTÅ ANDRE

Lesson Content
0% Complete 0/2 Steps
×

Cart