Fysiske møter

Her er noen enkle øvelser som du kan prøve ut i løpet av denne uken. 

Første øvelse er rett og slett å gi alle i gruppen tid til å snakke. Gi dem ordet.

Kan vi ta en runde rundt bordet og høre litt fra hver og en av om … [velg en opplevelse, situasjon eller tema]
Kari
Gruppeleder
Skal jeg starte?
Petter
Medlem
Javisst, og så lar vi ordet vandre
Kari
Gruppeleder
Flott, for siste uken så skjedde det mye spennende som også har betydning for oss her. Vi ...
Petter
Medlem
Utrolig flott, Petter. Dette er jo også viktig for min enhet, for å ta dette inn i arbeider fremover. For vår del har det vært stadig fokus på å fullføre utviklingen av ....
Louis
Medlem

Still spørsmål til de som ennå ikke har deltatt i diskusjonen

Hva tenker dere om dette, Knut, Arthur og Liv?
Kari
Gruppeleder
Jeg tenker jo at Petters prosjekt er ...
Knut
Medlem
Ja, og så bør vi forholde oss aktivt fremover for å ...
Liv
Medlem
Liv, vi bør ha en time sammen etterpå for å gå dypere inn på det du tar opp.
Petter
Medlem

Ta kontakt med hvert medlem i teamet under diskusjonen …

Jeg tror det er viktig å få vite hva du tenker om dette, Arthur.
Kari
Gruppeleder
Jo, dette er spennede, men jeg har ikke så mye ...
Arthur
Medlem

Juster spørsmålene slik at de passer til din situasjon. Lykke til med diskusjonen!

Neste side illustrerer hvordan dere kan få aktivert alle i gruppen, selv på digitale flater.

×

Cart