Virtuelle møter

Her er noen enkle øvelser som du kan prøve ut i løpet av denne uken. 

Avtal faste og tidsbegrensete online møter. Ha en tydelig agenda for møtet som er delt på forhånd.

Hei alle, i dag har vi en time sammen så vi holder oss strengt til temaet om ... idet dette er tidskritisk for våre felles leveranser nå.
Kari
Gruppeleder

Det er mye lettere for gruppemedlemmer å snakke i munnen på hverandre, avbrudd skjer oftere siden vi ikke har oversikt over alle samtidig.

La meg høre kort fra hver og en av dere om opplevelsen av... Petter, starter du?
Kari
Gruppeleder
Hei alle. Siste uken så skjedde det mye spennende som også har betydning for denne problemstillingen. Viktigst er ...
Petter
Medlem
Godt poeng Petter, og jeg tror at ...
Liv
Medlem
Jo, dette er spennede, men jeg har ikke så mye ...
Arthur
Medlem
Utrolig flott, Petter. Dette er jo også viktig for min enhet, for å ...
Louis
Medlem
I min enhet er det snart leveranse på dette, slik at...
Knut
Medlem

I virtuelle møter er det viktig å ha en tydelig norm for hvordan dialogen skal flyte.

La meg høre kort fra hver og en av dere om opplevelsen av... Petter, kan du starte og så Liv etterpå. Deretter tar vi det i rekkefølge med Louis, Arthur og Knut til sist.
Kari
Gruppeleder
Hei alle. Siste uken så skjedde det mye spennende som også har betydning for denne problemstillingen. Viktigst er ...
Petter
Medlem
Jo, dette er spennede, men jeg har ikke så mye ...
Arthur
Medlem
Utrolig flott, Petter. Dette er jo også viktig for min enhet, for å ...
Louis
Medlem
I min enhet er det snart leveranse på dette, slik at...
Knut
Medlem

I virtuelle møter er det muligens enda viktigere å involvert alle i samtalen, så pass på å få alle med.

Hva tenker du om dette, Liv?
Kari
Gruppeleder
Hei, jo, det er et godt poeng Petter, og jeg tror at ...
Liv
Medlem

Still spørsmål til de som ennå ikke har deltatt i diskusjonen

Hva tenker dere om det Liv sier, Petter og Knut?
Kari
Gruppeleder
Liv, vi bør ha en time sammen etterpå for å gå dypere inn på det du tar opp. Det er viktig nå som ...
Petter
Medlem
Ja, vi kan jo ...
Knut
Medlem

Ta kontakt med hvert medlem i teamet under diskusjonen …

Jeg tror det er viktig å få vite hva du tenker om det Liv og Petter tar opp, Arthur.
Kari
Gruppeleder
Jo, dette er spennede, men jeg har ikke så mye ...
Arthur
Medlem

Juster spørsmålene slik at de passer til din situasjon. Lykke til med diskusjonen!

Neste side illustrerer hvordan dere kan få aktivert alle i gruppen, selv på digitale flater.

×

Cart